Trimessa is sinds een aantal jaren leverancier van onze VOIP telefooncentrale. Sinds wij gebruikmaken van de services en diensten van Trimessa is onze bereikbaarheid verbeterd en zijn onze kosten voor de vaste telefonie aanzienlijk afgenomen. Voor ons een belangrijk criterium om met Trimessa in zee te gaan. Gezien het internationale karakter van ons bedrijf is het voor ons zeer belangrijk goed bereikbaar te zijn in het buitenland. Trimessa denkt hierin ook goed met ons mee om tot een juiste oplossing te komen voor onze telecommunicatie voorziening. De supportdesk van Trimessa ervaren wij ook als prettig en snel.